Grupul Industrial ALCA

Strada Poet Gr. Alexandrescu Nr 2
Târgoviște – Dâmbovița
RO- 13007


Banca BANCA TRANSILVANIA
Cont RO17 BTRL 0450 1202 3392 26XX

Nr.inreg.Reg.Com. : J15/628/2020
C.U.I. : RO3509980
Capital Social : 6.722.500,00 LEI

ANUNŢ PUBLIC

S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ALCA S.R.L, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a PUZ –„Construire locuințe colective P+5E cu anexe și utilități și schimbare funcțiune zonă ID în IS” cu amplasamentul în municipiul Buzau, str. Stadionului, nr. 120, județul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ALCA S.R.L. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului asupra factorilor de mediu şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

 

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.